"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Prof. Hüsnü DOKAK (Cumhuriyet ve Resim)
Beyaz Gürültü / White Noise Sergisi
Belleğimizden Portreler: Prof. Zafer GENÇAYDIN Panel ve Sergisi
"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Doç. Ozan Bilginer (Bir İntermedya Hikayesi: Medyanın Özgürleşmesi ve Çağdaş Baskı)
"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Prof. Hüsnü Dokak (Sanat ve Coğrafya)
"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Prof. Cebrail Ötgün (Resimlerin Palimpsesti)
"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Selçuk Tuna ve Fatih Bilgi (NFT ve Sanat)
"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Fatma BUCAK (18 Mart 2022 saat 19:00– 20:30 )
"Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları" Bager AKBAY (28 Aralık 2021 Salı saat 19:00– 20:30 )
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun...
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun...
Ahmet ÖĞÜT "Resim Bölümü / Sanat Konuşmaları"
İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Onuruna Koşuyoruz!
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı Onuruna Akademik Etkinlikler
2021 – 2022 BAHAR YARIYILI RESİM ANASANAT DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN UYGULANACAK SINAV DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

RESİM ANASANAT DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI:

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik

T.C ve YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Başvurular online olarak, akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri arasında; //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav değerlendirmesi için adayların yükledikleri belgeler esastır. Online başvuru aşağıdaki belgeler yüklenince tamamlanmış olur.

  1. Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan form)
  2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  3. Transkript
  4. Fotoğraf
  5. Uluslararası öğrenciler için TÖMER belgesi
  6. Yabancı dil belgesi
  7. Adayların 30 MB’ı geçmeyecek şekilde tek bir PDF formatında hazırladıkları, kendi çalışmalarını içeren dosya (portfolyo). Dosyanın son sayfasına imzalı beyan eklenmelidir. Beyan aşağıdaki şekilde olmalıdır:

“Dosyada sunduğum çalışmalar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Aksi halde sınavımın geçersiz sayılmasını kabul ediyorum.”

Adı Soyadı, tarih, imza

Sisteme eksik ve hatalı giriş yapılması (akademik ortalaması, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hata vs.) durumunda adaylar genel başarı değerlendirme sınavına alınmayacaklar, alınmış olsalar dahi “gerçeğe aykırı beyan ve / veya sahte - tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.” (Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde) hükmü gereği sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar; başvuru işlemini yaptıktan sonra, 30 MB’ı geçmeyecek şekilde tek bir PDF formatında hazırladıkları başvuru dosyalarını (portfolyo) resim@hacettepe.edu.tr adresine de göndermelidir. Dosya (portfolyo) 14 Ocak 2022 saat: 17.00’a kadar gönderilmelidir.

Dosyada içerik ve sıralama,

-adayın adı – soyadı,

-en fazla 100 kelimeden oluşan özgeçmişi,

-sanat görüşü,

-künyeleri açık şekilde belirtilmiş olan özgün çalışmaları ve

-imzalı beyanı, şeklinde olmalıdır.

Dosyada her çalışmanın açık künyesi verilmelidir. Yıl, teknik (teknik açık yazılmalı: örneğin, “tuval veya kağıt üzerine dijital baskı, yağlı boya veya akrilik, kolaj gibi “karışık teknik” yazılmamalı), varsa boyut, süre vs. yazılmalıdır. Video çalışmalarında konunun anlaşılacağı kadar görüntü eklenebilir. Yüz yüze sözlü görüşmeye çağrılan adaylar ihtiyaç duyulduğunda video çalışmasının izlenebilmesi için uygun koşulları hazırlamalıdır.

 

SINAV SÜRECİ:

Sınav üç aşamalı olarak gerçekleşecektir.

 

  1. Birinci Aşama

18 Ocak 2022 Salı

Saat 11.00’de başarılı adaylar Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ilan edilecektir.

Birinci aşamada yüksek lisans ve sanatta yeterlik adayları için dosya değerlendirmesi yapılır. Dosya değerlendirmesini geçen adaylar yüz yüze yazılı sınav ve yüz yüze sözlü görüşmeye çağrılır.

  1. İkinci Aşama

19 Ocak 2022 Çarşamba

Saat: 09.30

Yer: Resim Bölümü

İkinci aşamada adayın sunduğu dosya değerlendirmesi sonucu başarılı bulunan adaylar ile yüz yüze yazılı sınav (alan/kuramsal bilgi ve uygulama sınavı) yapılacaktır. Uygulama sınavı için adayların yanlarında ihtiyaç duyacakları malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Sınav günü adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi Binası girişinde göstermek üzere HES kodlarını hazır bulundurmalıdır. Üçüncü aşama sınavına (yüz yüze sözlü görüşme) girebilmek için ikinci aşama sınavına girmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

  1. Üçüncü Aşama

20-21 Ocak 2022 Perşembe-Cuma

Saat: 09.30

Yer: Resim Bölümü

Üçüncü aşamada adayın dosyasında sunduğu çalışmalar merkeze alınarak yüz yüze sözlü görüşme yapılır. Pandemi koşullarına uygun tedbirler uygulanacak; sözlü görüşmeye giriş sırası, aday öğrenci sayısına göre planlanacak ve sınav günü asılacak olan listelerle bildirilecektir.

 

KESİN KAYIT:

Sınavda başarılı olan adayların kesin kayıt için Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte şahsen Enstitüye gelmeleri gerekmektedir. Belgeler için //www.gse.hacettepe.edu.tr/basvurukosul.html

 

İLETİŞİM :

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü : gsenstitusu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Resim Anasanat Dalı Lisansüstü Programları: resim@hacettepe.edu.tr